Głoska „r” – ćwiczenia praktyczne

Pod kątem wymowy, głoska „r” jest najtrudniejsza ze wszystkich, które posiadamy w języku polskim. Wpływa to między innymi na to, że jako ostatnia pojawia się w wymowie prawidłowo rozwijających się dzieci. 

W niektórych sytuacjach może dochodzić do problemów z głoską „r” mimo upływu czasu i rozwoju aparatu mowy u dzieci. Wówczas warto postawić na dodatkową stymulację rozwoju dziecka i wdrożenie ćwiczeń praktycznych w tym zakresie. 

Terapia rotacyzmu

Przy głosce „r” stosuje się tzw. metodę rotacyzmu. Jej zadaniem jest utrwalenie i zakodowanie u rozwijających się dzieci prawidłowej wymowy tej litery. W tym celu można wykorzystać wiele różnego rodzaju ćwiczeń praktycznych, które można zakwalifikować do metod terapeutycznych. Warto zwrócić uwagę na to, że tego rodzaju ćwiczenia mają na początku przygotować dzieci do wymowy „r” poprzez odpowiednie wyćwiczenie sprawności czubka języka. 

Głoska „r” – ćwiczenia

Przykładowe ćwiczenia przy głosce „r” to m.in. karty pracy. Początkowe ćwiczenia powinny obejmować zabawy głosowe i powtarzanie przez dzieci określonych dźwięków. Z reguły nie posiadają one w sobie „r”, a mają na celu ćwiczenie czubka języka. Kolejnym krokiem jest przejście do kodowania. Jednym z ćwiczeń jest przygotowanie na karcie pracy sylab: „la”, „lu”, „li”, „lo”, „ly”. Mogą one znajdować się w figurach geometrycznych lub w zwierzątkach. Dziecko warto zachęcić do łączenia ze sobą tych samych sylab oraz jednoczesnego ich wymawiania w trakcie tych czynności. 

Po takim przygotowaniu można przejść do dalszych ćwiczeń. Tu warto przygotować krótkie słowa lub wyrażenia, w których zawiera się głoska „r”. Ćwiczenia powtórzeń tych wyrazów pozwolą na wykształcenie prawidłowych nawyków i ruchów języka i warg, co umożliwi dziecku wyartykułowanie pożądanego dźwięku. Zajęcia tego typu można prowadzić w domu oraz w szkole. Ważne jest, aby dziecko wcześniej zrozumiało i potrafiło odróżnić prawidłową wymowę głoski. W ten sposób od samego początku będzie uczyło się odpowiedniej wymowy. 

Efektywne metody terapii rotacyzmu od Oświata Lingwista

Placówka szkolenia nauczycieli, terapeutów i pedagogów Oświata Lingwista z Lublina przygotowała dedykowany kurs w tym zakresie. To Efektywne metody terapii rotacyzmu. Szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej i online. Jego celem jest przygotowanie nauczycieli i logopedów do terapii rotacyzmu. Uczestnicy kursu zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie diagnozy wadliwej realizacji głoski „r” oraz umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem w ramach terapii rotacyzmu. 

Kurs skierowany jest do nauczycieli różnych form wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów, nauczycieli wspomagających, rodziców, a także psychologów szkolnych i logopedów. Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej i online w godzinach popołudniowych, dzięki czemu nie koliduje z codziennymi obowiązkami domowymi i służbowymi. Prowadzi go renomowana neurologopeda Paulina Muzyczka, która jest przede wszystkim praktykiem w tym zakresie. 

Zapraszamy do zapisów

Ukończenie kursu kończy się wystawieniem certyfikatu, a całość przewidziano na 4 godziny dydaktyczne. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Oświata Lingwista w tym zakresie, a także do wzięcia udziału w kursie Efektywne metody terapii rotacyzmu. Zapisy możliwe są w formie elektronicznej oraz telefonicznej. 

Redakcja zielonykarmnik.pl